Cjenik energetskog certificiranja

CIJENE SU FIKSNE BEZ SKRIVENIH TROŠKOVA!

U cijenu izrade energetskog certifikata ukjučeno je:

1. Energetski pregled nekretnine

2. Mjerenje i izrada tlocrta za potrebe energetskog certifikata

3. Izrada energetskog certifikata (računalni program EnCert)

4. Izrada Izvještaja o energetskog pregledu

5. Prijava certifikata i izvješća Ministarstvu graditeljetva i prostornog uređenja

6. Predaja energetskog certifikata i izvješća naručitelju + dokumentacija na DVD-u

Cijene za stanove i poslovne prostore

STAN/POSLOVNI PROSTOR do 100m2 = 600 kn
STAN/POSLOVNI PROSTOR 100 – 200m2 = 700 kn
STAN/POSLOVNI PROSTOR 200 – 300m2 = 800 kn
STAN/POSLOVNI PROSTOR 300 – 400m2 = 900 kn

Cijene za kuće, tj. samostalne objekte – POPUST -20%

KUĆA/SAMOST.OBJEKT do 200m2 = 1000 kn -20%
KUĆA/SAMOST.OBJEKT 200 – 400m2 = 1200 kn -20%

ZA OBJEKTE VEĆE OD 400m2 CIJENA PREMA PONUDI (Kontakt)

ZA NOVE OBJEKTE CIJENE PREMA PONUDI (Kontakt)

Energestki certifikati TVRTKOVIĆ nisu u sustavu PDV-a, pa su naše cijene i konačne za klijenta.