Energetska obnova obiteljskih kuća

Ukratko…..

Temeljem programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014.do 2020.godine izrađeno od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Vlada Republike Hrvatske donosi PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj ovoga programa je energetski obnoviti obiteljske kuće (povećanje učinkovitosti kućanstva, manji režijski troškovi, bolja kvaliteta života, očuvanje okoliša) što istovremeno u izvedbi programa uključuje angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka (očuvanje radnih mjesta).

Obiteljska kuća je……..nova def.

Obiteljska kuća je objekt kojemu je više od 50% bruto podne površine namjenjeno stanovanju, te ima najviše 3 stambene jedinice i građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Javni poziv fonda i što se subvencionira

Nakon izrazito loše i neuspješne 2014.godine u pogledu realizacije u subvencioniranju energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, 2015. godina donijela nam je puno bolje rezultate.

Razlog tome je novi i jednostavniji pravilnik o predaji potrebne dokumentacije, te centraliziranje natječaja i javnih poziva putem Fonda za zaštitu okoliša (prethodnih godina na natječaj je bio propisan za gradove i općine).

Uspjeh subvencioniranja obiteljskih kuća u 2015. godini govori nam o trajanju Javnog poziva od svega 70ak dana (objavljen 30.travnja 2015.- zatvoren 10.lipnja 2015.), obrađeno preko 10.000 zahtjeva, rezervirano oko 250 mil. kuna (novac nije iz državnog proračuna, nego je to novac EU iz tzv.sustava trgovanja emisijskim jedinicama i zbog toga je vladi i građanima RH u interesu potrošiti taj novac u smislu energetske učinkovitosti. Nakon 2020. godine moguće je penalizacija od strane EU ukoliko se ne ispune zadane i preporučene mjere).

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti objavljivat će Javni poziv za subvencioniranje učinkovitosti obiteljskih kuća(predviđa se otvaranje Javnog poziva jednom godišnje) te će Javni poziv biti otvoren do kraja tekuće godine ili najvjerojatnije do iskorištavanja rezerviranih sredstava.

Što se subvencionira?

subven

Mjera povećanja toplinske zaštite ovojnice, može se provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21.06.2011. na temelju građ. dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

Maksimalni iznosi sufinanciranja za pojedine mjere:

iznossuf

 • • POPIS PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (pogledaj ovdje PDF)……….subvencija 80%
 • • POPIS PRVE SKUPINE OTOKA (pogledaj ovdje PDF)…………………………….subvencija 80%
 • • POPIS BRDSKO PLANINSKIH PODRUČJA (pogledaj ovdje PDF)………………subvencija 60%
 • • POPIS DRUGE SKUPINE OTOKA………………….subvencija 60%
 • • SVA OSTALA PODRUČJA……………………………subvencija 40%

 

 

Popis potrebne dokumentacije:

 • • PRIJAVNI OBRAZAC (pogledaj www.fzoeu.hr)
 • • UVJERENJE O PREBIVALIŠTU ILI OBOSTRANA PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE PODNOSITELJA
 • • JEDAN OD DOKAZA LEGALNOSTI (ZAKONITOSTI) KUĆE (pogledaj ovdje PDF-str.6. korisno!)
 • • IZJAVA VLASNIKA ILI SUVLASNIKA
 •    – da kuća nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz o legalnosti
 •    – da su svi suvlasnici suglasni za provođenje projekta
 •    – da li je kuća nepokretno kulturno dobro (Suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda – samo ako je kuća kulturno dobro ili je u pov. cjelini koja je kulturno dobro)
 • • Z-K IZVADAK ILI DRUGI DOKAZ VLASNIŠTVA
 • • IZVJEŠĆE O PRVOM ENERGETSKOM PEGLEDU OBITELJSKE KUĆE (nije potrebno za fotonapon)
 • • DETALJNA PONUDA IZVOĐAČA ZA OPREMU I RADOVE ZA SVE MJERE (osim za fotonapon za koji je potreban glavni projekt s troškovnikom opreme, radova i usluga)

Tri koraka prijave subvencioniranja obiteljske kuće

trikoraka

 

1. CERTIFIKATOR (pogledaj KONTAKT)

Uputite zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora koji se nalazi na www.fzoeu.hr). TROŠAK CERTIFIKATORA U POTPUNOSTI SNOSI FOND. Ako Vaša kuća zadovoljava propisane uvjete, certifikator će provesti prvi energetski pregled, izraditi izvješće o istom i pomoći Vam u pripremi dokumentacije za prijavu.

2. TRAŽITI PONUDU IZVOĐAČA

Na temelju energetskog pregleda zatražiti detaljnu ponudu dobavljača opreme i izvođača radova.

3. FONDU DOSTAVITI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE

Prijavu za sufinanciranje uputite na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (RADNIČKA 80, 10000 ZAGREB), te joj priložite izvješće o energetskom pregledu, ponudu izvođača i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Za detaljnije inforamacije pogledaj LETAK OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA i VODIČ KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA.